Brug briketter til opvarmning og formindsk risikoen for kræft

Kvali BriketterVi har over de senere år fundet ud af, at det ikke er helt lige meget hvad man fyre op med i sin brændeovn. Bruger man f.eks. imprægneret træ, malet træ og andet affalds træ, så udvikles der en masse forskellige giftige gasser under afbrænding. Gasser som ofte slipper ud i stuen i små mængder, eller ud sammen med røgen i din skorsten.
Det samme gælder når man fyre med træ som ikke er helt tørt. Når man brænder træ af, eller briketter for den sags skyld, så udviklers der dioxiner. Dioxiner er stoffer som er yderst giftige og kræftfremkaldende. Ved en normal og god forbrænding, så afbrændes langt størstedelen af disse dioxiner, og det mængde som ledes ud er minimal. Benytter man der i mod træ med et vand indhold på over 20% eller kommer der ikke nok ilt til forbrænding, så er der faktisk en stor chance for at man medvirker til den temmelig store dioxin udledning i naturen. En af ulemperne ved at fyre med for billigt brænd og den slags.

Hvorfor så bruge briketter?

En af fordelene ved kvalitets briketter, er at man altid er helt sikker på at de under 20% fugtige. Får briketter meget over 8% fugt, så begynder de nemlig at smuldre og gå i stykker, så er det faktisk temmelig nemt at se om ens træbriketter er tørre nok til brug. Dette kan noget mere besværligt med almindeligt brænde. Selv ovntørret brænde er ikke altid helt tørt nok til at man undgår dioxiner, så derfor er det mange eksperter som faktisk anbefaler at man bruger træ briketter frem for andre typer af brænde, når ens hjem skal varmes op.

 Briketter tilbud er den bedste form for kvali trænbriketter som du kan bruge.

Andre fordele ved briketter

Udover at producerer mindre dioxin end andet træ, så er det også flere andre fordele ved at benytte briketter som sin primære varmekilde.
For det første så er det ofte nemmere at stable briketterne frem for en palle almindeligt træ.
For det andet, så har briketter en højere brændeværdi end alt andet træ, endda bedre end f.eks. ovntørret bøgebrænde, som man ellers regner for en af de bedste brændekilder.
I praktisk betyder dette at få i gennemsnit vil få cirka dobbelt så meget varme ud af at fyre op med kvali briketter, frem for eksempelvis lufttørret ask. Prisen på en palle briketter, er lidt højere end en palle Askebrænde, men ser man på det rent økonomisk, så er der stadig en del penge at spare ved at fyre med briketterne.

Så vil du også hjælpe til med at minimere risikoen for kræft? Så overvej at gå over til at fyre med kvalitets briketter, frem for almindeligt træ, og sørg altid for at det træ du fyrer op med, er helt rent, og har haft god tid til at tørre helt op, inden du bruger det. Derfor er du ikke med til at udlede større mængder skadelige partikler, og gør dit, tilat mindskerisikoen for kræft her i Danmark.