Prisliste

Priser på indgreb som foretages på Ortopædkirurgisk Center Varde 01.01.2011
Rygkirurgi
Forundersøgelse kr. 1.200
Blokade kr. 600
Diskusprolapsoperation kr. 48.000
Fjernelse af haleben ( os coccygis ) kr. 42.000
Spinalstenoseoperation kr. 48.000
Stivgørende operation i ryggen (uinstrumenteret) kr. 75.000
Speciallægeerklæring ( eksk.moms ) kr. 5.000
Skulderkirurgi
Forundersøgelse kr. 1.200
Arthroscopi kr. 14.000
Arthroscopi + brisement kr. 25.000
Arthroscopisk decompression kr. 18.500
Bankartoperation kr. 25.000
Blokade kr. 600
Fjernelse af mus eller fremmedlegeme kr. 18.000
Fjernelse af osteosyntesemateriale kr. 22.000
Frossen skulder kr. 18.500
Pseudoarthroseoperation kr. 45.000
Rotator cuff + bicepstenodese ( eksk. ankre ) kr. 24.000
Skulderprotese ( eksk. protese ) kr. 35.000
Tendinitis calcarea kr. 18.500
Speciallægeerklæring ( eksk. moms ) kr. 4.000

Albuekirurgi
Forundersøgelse kr. 1.200
Blokade kr. 600
Fjernelse af slimsæk ( bursa ) kr. *12000
Fjernelse af sneknude ( ganglion ) kr. *10.500
Fjernelse af mus ( åben operation ) kr. 19.500
Fjernelse af indopereret materiale kr. *10.000
Kikkertoperation kr. *10.500
Tennisalbue kr. *9.000
Nerveløsning i albue kr. *8.000
Speciallægeerklæring ( eksk. moms ) kr. 4.000
Håndkirurgi
Forundersøgelse kr. 1.200
Blokade kr. 600
Fjernelse af ganglion kr. *6.000
Fjernelse af cyste på yderled kr. 5.500
Fjernelse af fremmedlegeme kr. 6.200
Fjernelse af indsat materiale kr. *10.000
Fjernelse af knogleudvækst kr. 13.500
Fjernelse af knogle ( karpal bossing ) kr. *14.500
Fjernelse af negl kr. 1.800
Kikkertoperation af håndled kr. 12.500
Operation for fejlstilling i håndled ( radiusosteotomi ) kr. 22.500
Oprensning af led ( synovectomi ) kr. 10.500
Karpaltunnelsyndrom kr. 6.000
Dupuytrens operation kr. *8.000
Slidgigt i tommelfinger ( protese ) kr. 32.000
Slidgigt i tommelfinger ( Weilbyplastik ) kr. 14.500
Stivgørelse af fingerled kr. 13.500
Stivgørelse af tommelens grundled kr. 15.500
Springfingeroperation kr. 5.000
De Quervain( tenosynovit ) kr. 6.000
Speciallægeerklæring ( eksk moms ) kr. 4.000
Hoftekirurgi
Forundersøgelse kr. 1.200
Blokade i hofteled ( under røntgengennemlysning ) kr. 1.500
Blokade i bløddele kr. 600
Fjernelse af slimsæk ( bursa ) kr. 22.500
Fjernelse af indsat materiale kr. 25.500
Hofteledsalloplastik ( eksk. protese ) kr. 59.000
Hofteledsalloplastik ( udskiftning ) kr. 95.000
Løsning af hofte ( adductortenotomi ) kr. 10.000
Lyskeplastik (sportsbrok) kr. 15.500
Springhofte kr. *13.000
Speciallægeerklæring ( eksk. moms ) kr. 4.0000
Knækirurgi
Forundersøgelse kr. 1.200
Blokade i knæ kr. 600
Brisement (sammenpres/udstrækning af knæled ) kr. 15.000
Brisement med samtidig kikkertoperation kr. 25.000
Bruskoperation ( mikrofrakturering ) kr. 15.000
Bruskoperation ( Truefit ) kr. 22.000
Bruskoperation ( mosaik ) kr. 25.000
Bruskoperation ( MACI ) kr. 95.000
Ledskred af knæskal ( børn / Roux-Goldthwait ) kr. 25.500
Ledskred af knæskal ( voksne / MPFL ) kr. 25.500
Ledskred af knæskal ( Elmslie-Trilat ) kr. 25.000
Knæprotese ( delprotese/Oxford ) / ( eksk. protese ) kr. 54.000
Knæprotese ( total ) / ( eksk. protese ) kr. 54.000
Knæprotese ( udskiftning ) kr. 95.000
Korsbåndsoperation ( forreste ) kr. 25.000
Korsbåndsoperation ( forreste / revision) kr. 33.500
Korsbåndsoperation ( bagerste ) kr. 30.000
Korsbåndsoperation ( bagerste / revision ) kr. 45.000
Korsbåndsoperation ( bagerste og et sideledbånd ) kr. 45.000
Korsbåndsoperation ( forreste og et sideledbånd ) kr. 35.000
Fjernelse af indsat materiale kr. *9.000
Kikkertoperation kr. *10.500
Springerknæ kr. *7.000
Løberknæ kr. 15.000
Meniskfjernelse kr. *10.500
Syning af menisk kr. *14.000
Knæpunktur kr. 1.500
Opretning af knæ ( osteotomi ) kr. 35.000
Speciallægeerklæring ( eksk moms ) kr. 4.000
Fodkirurgi
Forundersøgelse kr. 1.200
Achillesseneforlængelse kr. *10.000
Blokade kr. 600
Hallux valgus operation ( skæv storetå ) kr. *11.000
Kikkertoperation af fodled med mindre operation kr. *10.500
Stabiliserende operation i fodled (peroneustenodese) kr. 16.000
Achillesseneplastik kr. *10.000
Fjernelse af ganglion kr. *7.000
Operation for forfodsnedfald kr. *7.500
Tarsaltunneloperation ( løsning af nerve ) kr. 15.000
Operation for mb. Morton (nerveknude) kr. *7.000
Negleoperation (nedgroet negl) kr. *3.500
Hammertåoperation kr. 5.500
Speciallægeerklæring ( eksk. moms ) kr. 4.000
Diverse
Variceoperation (åreknuder) kr. *7.500
Fjernelse af osteosyntesemateriale (større indgreb) kr. 10-18.000
Fjernele af osteosyntesemateriale (mindre indgreb) kr. 6.000
Fjernelse af fedtknude (lipom) + modermærke kr. *4.000
Ved priser markeret med * tillægges kr. 3.500 hvis operationen skal foretages i fuld bedøvelse.

Ved alle større operationer er fuld bedøvelse inkluderet i prisen.