Ventetider

Ventelistegaranti for offentlige patienter
Vi tilstræber at have 1 til 2 ugers ventetid på at blive forundersøgt og behandlet.
Er du i første omgang henvist til det offentlige sygehussystem fra din egen læge, har du efter den 1. november 2008 ret til behandling på privathospital, hvis ikke det offentlige kan tilbyde dig en behandling indenfor 4 uger, regnet fra det tidspunkt du er henvist fra egen læge.
Har du ønske om at blive behandlet på Ortopædkirurgisk Center Varde og kan det offentlige ikke opfylde de 4 ugers ventetidsgaranti, bør du kontakte patientvejlederen for
Region Syddanmark på 76 63 14 90.